Menu Close

สทป.พบ ปลัด ศธ.หารือด้านการเรียน-สอนวิชาชีพสู่อุตสาหกรรม

สทป.พบ ปลัด ศธ.หารือด้านการเรียน-สอนวิชาชีพสู่อุตสาหกรรม

เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิฑูรย์ อบรม รองอธิการบดี ในฐานะศิษย์เก่าวิทยาลัยช่างกลปทุมวัน เข้าพบนายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหารือด้านการจัดการเรียนการสอนนักเรียนสายวิชาชีพช่างเพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานด้านอุตสาหกรรม

โดยท่านปลัดฯ ได้แนะนำให้เน้นพื้นฐานทางวิชาการให้แน่นและการปฏิบัติให้มีฝีมือ เครื่องมือต้องดีทันสมัย จะทำให้ได้นักเรียนช่างฝีมือคุณภาพ และนายสิทธิเศรษฐ์ สิริเดชาติวัฒน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และนายวันชัย โชติวินิจกุล ผู้แทนชมรมศิษย์เก่าช่างกลปทุมวัน ได้เรียนเชิญปลัด ศธ. ร่วมเสวนาในหัวข้อเสวนาพัฒนาปทุมวัน ด้วยเครือข่ายศิษย์เก่า (เพชรช่างกล) ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 ที่จะถึงนี้ ณ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ภาพ : ศธ 360 องศา
เรื่อง : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน