Menu Close

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันและคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันและคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 รับจำนวน 3 อัตรา

  1. นายปิยะพงษ์ คำเทวี
  2. นางสาวนงนุช ศรีหะ
  3. นางสาวรุ่งทิวา บุญประเสริฐ

สอบคัดเลือกวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

ณ ห้อง 228 ชั้น 2  อาคารไม้3ชั้น และสำนักงานคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

รายละเอียดสามารถดูในประกาศ

(รายงานตัวที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี)