Menu Close

สทป. ศึกษาดูงาน บจ.เอกรัฐวิศวกรรม

สทป. ศึกษาดูงาน บจ.เอกรัฐวิศวกรรม

 

 

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้รับเกียรติจาก คุณเกียรติพงศ์ น้อยใจบุญ   ผู้ก่อตั้งบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)  ให้การต้อนรับคณะคณาจารย์และนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ศึกษาดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านหม้อแปลง และโซล่าเซลล์ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการ เป็นประโยชน์ในการศึกษาและวิจัยในอนาคต สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาองค์ความรู้อย่างยั่งยืนในอนาคต ณ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ

 

ภาพและข้อมูล : รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์

ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี