Menu Close

ฟุตบอลมิตรภาพพี่ทหารกับน้องวิศวะปทุมวัน

ฟุตบอลมิตรภาพพี่ทหารกับน้องวิศวะปทุมวัน

 

พ.ท.วรสิทธิ์ เกตุเจริญ ผบ.ม.1พัน.1รอ. ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์ (รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์) คณะบุคลากร และนักศึกษา

ซึ่งนักฟุตบอลทั้ง 2 ทีม ได้ร่วมเล่นฟุตบอลแบบมิตรภาพ บรรยากาศสนุกสนาน

ขอขอบคุณ ผบ.ม.1พัน.1รอ. ที่ให้การสนับสนุนรถบัส / นักฟุตบอลพี่ทหาร / สนามฟุตบอล ในการทำกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม ณ กองบังคับการ กองพันทหารม้าที่ 1 กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ 2567

ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์