Menu Close

สทป. รวมใจถวายพระพรชัยมงคล 2 เมษายน 2567 ในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สทป. รวมใจถวายพระพรชัยมงคล 2 เมษายน 2567 ในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 9.30 น. รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.วีนัส ทัดเนียม รองอธิการบดี ผศ.ดร.ชนัญญ์ชัย วุฒิธันยาวัฒน์ รองอธิการบดี ผศ.ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา นายกิตติศักดิ์ กาญจนรัชต์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา สมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมใจเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกามหามงคล วันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 69 พรรษา พื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเป็นการปลูกฝังความรักในสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้างความเข้มแข็ง สามัคคีให้เกิดขึ้นในองค์กร พร้อมกันนี้ ชาวสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้ร่วมใจกันแต่งกายด้วยผ้าไทยสีม่วง เสื้อสีม่วง หรือเสื้อสีม่วงที่มีตราสัญลักษณ์โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

 

าพและข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน