Menu Close

สทป. สืบสานวัฒนธรรมไทย จัดกิจกรรมมุทิตาจิตและรดน้ำขอพรอดีตอาจารย์อาวุโสและผู้สูงอายุ 2567

สทป. สืบสานวัฒนธรรมไทย จัดกิจกรรมมุทิตาจิตและรดน้ำขอพรอดีตอาจารย์อาวุโสและผู้สูงอายุ 2567

เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2567 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จัดกิจกรรม “สืบสานวัฒนธรรม มุทิตาจิตและรดน้ำขอพรอดีตอาจารย์อาวุโสและผู้สูงอายุ ประจำปี 2567” ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

โดยในเวลา 9.09 น. รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานสถาบัน เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และอดีตคณาจารย์อาวุโสและผู้สูงอายุ ร่วมกิจกรรมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ บริเวณลานหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต จากนั้น เวลา 10.00 น. ผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่าและกัลยาณมิตรของสถาบันฯ ต่างร่วมใจด้วยจิตอาสา นำอาหารทั้งหวานและคาว รวม 19 รายการ มาร่วมงานให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับประทานกันอย่างอิ่มอร่อยในรสชาติ พร้อมอิ่มเอมคุณค่าแห่งการให้และแบ่งปัน ซึ่งรายการอาหารต่าง ๆ ประกอบด้วย ข้าวเหนียวมะม่วง (ร้าน ก.พานิช) จากอธิการบดี, สตรอว์เบอรี ลอยแก้ว จากอาจารย์จิตรภรณ์ นางทิน รองอธิการบดี, ไอศกรีมโบราณ จาก ผศ.ดร.ชนัญญ์ชัย วุฒิธันยาวัฒน์ รองอธิการบดี, ลูกชิ้นปิ้งย่าง จากสำนักงานอธิการบดี, ขนมหวานไทย จากสำนักวิจัยและบริการวิชาการ, ขนมบัวหิมะ จากศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์, ขนมปังสังขยาและน้ำส้มคั้น จากสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์, ข้าวเหนียวน่องไก่ทอด จากสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ก๋วยเตี๋ยวแปะ จำนวน 100 ถ้วย จากสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคคาทรอนิกส์, ขนมหวาน(ตะโก้) จากสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, ข้าวเหนียวใบเตยมะม่วง จากสาขาวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้าต่อเนื่อง (EV 1), ขนมจีนน้ำยา จากสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ การผลิต กระบวนการเคมีและสิ่งแวดล้อม, หมี่คลุกโบราณ จากสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ, ไอศกรีมไผ่ทอง 4 กล่อง จากสาขาวิชาสหวิทยาการ, ขนมจีนแกงเขียวหวาน จากสมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, ข้าวกล่อง (ข้าวมันไก่ ข้าวกะเพราหมูกรอบไข่ดาว กะเพราหมูสับไข่ดาว) จากพี่วัฒน์ ช.ก. 90/1, ไก่ย่างพริกไทยดำ จาก ช.ก. 40, พายข้าวเหนียวมะม่วง 100 ชิ้น จากโรงแรมสยาม แอท สยาม ดีไซน์ โฮเต็ล และอาหารบุฟเฟต์ จากสถาบันฯ


จากนั้น ในเวลา 11.00 น. อธิการบดี กล่าวเปิดงาน และดำเนินกิจกรรมมุทิตาจิตและรดน้ำขอพรอดีตอาจารย์อาวุโสและผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทยและแสดงมุทิตาจิตต่ออดีตอาจารย์อาวุโสและผู้สูงอายุ โดยมีการพบปะสนทนากับอาจารย์อาวุโสในสถาบัน อดีตอาจารย์อาวุโสที่เกษียณอายุราชการและผู้สูงอายุ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง นอกจากนี้ ยังเป็นการเติมพลังบวกแห่งความรักความสมัครสมานสามัคคีภายในองค์กรได้อีกด้วย

 

 

ภาพและข่าว : คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โครงการสืบสานวัฒนธรรม มุทิตาจิตและรดน้ำขอพรอดีตอาจารย์อาวุโสและผู้สูงอายุ ประจำปี 2567
ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน