Menu Close

ศภค.ร่วมสัมมนาเทคโนโลยี Sangfor International RoadShow 2024

ศภค.ร่วมสัมมนาเทคโนโลยี Sangfor International RoadShow 2024

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (ศภค.) นำโดย รศ.ดร.สันติ หวังนิพพานโต ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยผศ.ดร.ปัญณวิชญ์ ภัทร์สรณ์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายภาษาและดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าอบรมสัมมนาด้านเทคโนโลยี Sangfor International RoadShow 2024 ณ โรงแรมเรเนซองส์ บางกอก ราชประสงค์ 

การสัมมนาโดย Sangfor Thailand ได้รวบรวมกูรูผู้เชียวชาญด้านเทคโนโลยี ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ระบบคราวด์ ระบบอัจฉริยะ ซึ่งนำเสนอนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้กับผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 คน และมีการออกบูธนิทรรศการนำเสนอผลงานนวัตกรรมต่างๆ ซึ่งศภค.จะได้รับทราบถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันฯได้ พร้อมทั้งสามารถสนับสนุนการศึกษาด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมของสถาบันฯ ได้

ที่มา : ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์