Menu Close

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 9.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญาศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นำคณะผู้บริหาร และบุคลากร ทำพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 64 พรรษา 2 เมษายน 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ที่มา: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์