Menu Close

ปทุมวันสืบสานประเพณีไทย สงกรานต์ 2562

ปทุมวันสืบสานประเพณีไทย สงกรานต์ 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 9.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดี นำคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าและผู้มีเกียรติ สืบสานประเพณีไทยทำบุญใส่บาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย 2562
     จากนั้นเวลา 10.30 น.ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฏ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
รักษาราชการแทนอธิการบดี นำคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา ให้การต้อนรับอดีตอาจารย์อาวุโส ผู้สูงอายุ และศิษย์เก่า เข้าร่วมโครงการ “มุฑิตาจิตและรดน้ำขอพร อดีตอาจารย์อาวุโสและผู้สูงอายุ” ประจำปี 2562 ซึ่งได้รับเกียรติจากอดีตอาจารย์อาวุโส ผู้สูงอายุ และศิษย์เก่าเข้าร่วมงานอย่างอบอุ่น เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากรและศึกษาได้รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทย ปี2562 ถือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงานของประเทศไทยให้ดำรงค์ต่อไป และเป็นการพบปะระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์
     นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณนักศึกษาผู้มีผลการเรียน พฤติกรรมดี และทีมกีฬานักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันฯอีกด้วย

ที่มา ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์