Menu Close

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ ศึกษาดูงาน ประจำปี2562

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ ศึกษาดูงาน ประจำปี2562

เมื่อวันที่ 26 และ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นำโดยอาจารย์มินเรศน์ เตชะวงศ์ คณบดี นำคณาจารย์ บุคลากร และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระบบการทำงานของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิ้งค์ ณ บริษัท ร.ฟ.ท. จำกัด กทม. การศึกษาด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดระยอง และการศึกษาดูงานแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาของสโมสรนักศึกษา ณ คณวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโรโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เพื่อนำประยุกต์ใช้ในกิจกรรมนักศึกษาได้อีกด้วย

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์