Menu Close

สทป. จับมือกระทรวงแรงงาน บ.ไทยซัมมิท และสถาบันการศึกษา MOU พัฒนาช่างด้านยานยนต์

สทป. จับมือกระทรวงแรงงาน บ.ไทยซัมมิท และสถาบันการศึกษา MOU พัฒนาช่างด้านยานยนต์

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2562 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์ รองอธิการบดี , นางถวิล เพิ่มเพียรสิน รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ,ดร.ฉัตรแก้ว ฮาตระวัง กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทไทยซัมมิท (ธุรกิจชิ้นส่วนโลหะ) , และผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธิ บุรณจันทร์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ร่วมกันลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการพัฒนาบุคลากรสำหรับสร้างนวัตกรรมการปฏิบัติงานในสายงานการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อมุ่งสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้มีการยกระดับความร่วมมือจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เช่น การเชื่อมจุดด้วยความต้านทานในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ การควบคุมการเชื่อมชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยหุ่นยนต์ การเชื่อมแม๊กสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น ในปี 2562 เป้าหมายดำเนินการ 420 คน ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน / กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน