Menu Close

ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (3 มิถุนายน 2562)

ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (3 มิถุนายน 2562)

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์ รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมใจร่วมถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ณ ห้องปะชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน