Menu Close

งานเสวนา “ทิศทางและความต้องการบุคลากรในการซ่อมบำรุงอากาศยาน”

งานเสวนา "ทิศทางและความต้องการบุคลากรในการซ่อมบำรุงอากาศยาน"

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฏ์ ชั้น 7  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันได้ดำเนินงานเสวนาทิศทางและความต้องการบุคลากรในการซ่อมบำรุงอากาศยาน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านอากาศยาน มาให้ความรู้และพูดคุยกับผู้สนใจ ซึ่งผู้ร่วมงานได้ให้ความสนใจในหัวข้อต่างๆ อย่างมาก

 

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์