Menu Close

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

เมื่อระหว่างวันที่ 22 – 24 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ ค่ายบุรฉัตร กองพลทหารช่าง จังหวัดราชบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร นำนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 เข้าโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 โดยได้รับการอนุเคราะห์จากทหารเป็นวิทยากรและครูฝึกให้แก่นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งได้สร้างความสามัคคี เรียนรู้ ความแข็งแรงทางร่ายกาย และมิตรภาพได้อย่างดี

 

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์