Menu Close

ภาพบรรยากาศ วันครบรอบ 87 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ภาพบรรยากาศ วันครบรอบ 87 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

     การเดินขบวนเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ถึง สนามศุภชลาศัย ภายในสนามกีฬาแห่งชาติ โดยคณาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่า สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน