Menu Close

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเพื่อดำรงตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 6/2562

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเพื่อดำรงตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 6/2562

1.สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเพื่อดำรงตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 6/2562รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงาน
2.หลักเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์

3.ใบสมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นพนักงานวิชาการสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันสายวิชาการ