Menu Close

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสอบชิงทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากองค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO) ประจำปี พ.ศ.2562 (จำนวน 1 ทุน)

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสอบชิงทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากองค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO) ประจำปี พ.ศ.2562 (จำนวน 1 ทุน)