Menu Close

ปทุมวันรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 (ครั้งที่ 3)

ปทุมวันรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 (ครั้งที่ 3)

        เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2562  รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ร่วมชมผลงานนักศึกษาและพิธีปิดการแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม4.0 (ครั้งที่2) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

        ในการนี้อธิการบดีได้มอบถ้วยรางวัลและรางวัลจากผู้สนับสนุนให้แก่ทีมนักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทที่ 3 และได้รับมอบโมเดลโรบ็อทจาก ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชิพ) เพื่อรับเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันครั้งที่ 3 ในปี 2563 ที่จะถึงนี้ ถือว่าสถาบันฯ ได้รับเกียรติให้ดำเนินการจัดรายการแข่งขันครั้งที่ 3 ที่จะถึงนี้

 

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์