Menu Close

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเพื่อดำรงตำแหน่งวิชาการ

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเพื่อดำรงตำแหน่งวิชาการ

1.รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเพื่อดำรงตำแหน่งวิชาการ
2.หลักเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ พ.ศ. 2562
3.ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันโนโลยีปทุมวัน (พนักงานสายวิชาการ)