Menu Close

อธิการบดีมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนในอำเภอน้ำพอง ขอนแก่น

อธิการบดีมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนในอำเภอน้ำพอง ขอนแก่น

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วยนายกิตติศักดิ์ กาญจนรัชต์ ผู้อำนวยการกองกลาง และคณะทำงาน ได้เข้ามอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ชุด ให้กับโรงเรียนบัวใหญ่ และโรงเรียนฟากพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้บริหาร ครูอาจารย์ ผู้มีเกียรติและนักเรียนของทั้ง 2 โรงเรียนให้การต้อนรับ

          ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวได้มอบให้โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาหาความรู้ ตลอดจนพัฒนาทักษะต่างๆ ถือเป็นการมอบโอกาสทางการเรียนรู้ให้นักเรียนในถิ่นชนบทอีกด้วย

 

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์