Menu Close

ปทุมวันร่วมงานและเปิดบูธนิทรรศการ 37ปี ศูนย์ภูพานฯ สกลนคร

ปทุมวันร่วมงานและเปิดบูธนิทรรศการ 37ปี ศูนย์ภูพานฯ สกลนคร

          เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 10.00น. รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร ไชจิตต์ ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูร อบรม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ ผู้บริหาร บุคลากร และคณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ 37ปี ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา เพื่อการัฒนาที่ยั่งยืน เนื่องในวันครบรอบ 37 ปีของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังกวัดสกลนคร

          นิทรรศการได้รับเกียรติจากนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ข้าราชการและหน่วยงานต่างๆให้การต้อนรับ

          นอกจากนี้สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สมาร์ทฟาร์ม การทำไร่เกษตรอัจฉริยะ กรณีตัวอย่างของการปลูกมะเขือเทศ โดยใช้ข้อมูลพยากรณ์อาการ และเซ็นเซอร์ในการเจริญเติมโตของมะเขือเทศ ซึ่งได้รับความสนใจจากองคมนตรี ผู้ว่าราชกาจังหวัดสกลนคร และผู้ร่วมชมนิทรรศการอย่างดีเยี่ยม
.
ที่มา :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์