Menu Close

สถาบันฯ จับมือ SIMTec ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

สถาบันฯ จับมือ SIMTec ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

          วันศุกร์ ที่ 20  ธันวาคม พ.ศ. 2562  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จับมือลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ณ ห้องประชุมสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิชาการวัดและควบคุม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  โดยมี พลตำรวจเอก เหมราช ธารีไทย นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วย ดร.ชุมพล เที่ยงธรรม กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์  นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, นายถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรม, นายทองพล อุลปาทร ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล และนายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร  ในการนี้ มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน จากนั้นแลกเปลี่ยนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ มอบของที่ระลึก พร้อมบันทึกภาพหมู่ร่วมกัน

 

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน