Menu Close

สถาบันฯ มอบเงินบริจาคเป็นทุนกิจการนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม กาญจนบุรี

สถาบันฯ มอบเงินบริจาคเป็นทุนกิจการนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม กาญจนบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มอบทุนการศึกษาจากเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจการนักเรียน โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยนายอำนาจ ทัดสวน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม เป็นผู้รับมอบ
.
ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์