Menu Close

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันร่วมต้อนรับองคมนตรี ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม กาญจนบุรี

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันร่วมต้อนรับองคมนตรี ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม กาญจนบุรี

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 17.00 น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันฯ และผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม ตลอดจนข้าราชการ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนชาวอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริโครงการกองทุนการศึกษา ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งองคมนตรีได้ตรวจเยี่ยมซุ้มนิทรรศการทางการเกษตรเพื่อประกอบอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์

          ในการนี้รองศาสตรจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้รายงานผลการดำเนินงานของสถาบันฯ เกี่ยวศูนย์การเรียนกาญจบุรี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และโครงการพัฒนาการศึกษานักเรียนชายขอบฯ ที่ได้สานต่อนโยบายและการดำเนินงานจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อดีตรักษาราชการแทนอธิการบดี ต่อพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ซึ่งองคมนตรีรับทราบและจะได้นัดหมายเพื่อพูดคุยรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว ณ ทำเนียบองคมนตรี ในโอกาสต่อไป


ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์