Menu Close

ผบก.น.6 เข้าพบอธิการบดี หารือโครงการจิตอาสา

ผบก.น.6 เข้าพบอธิการบดี หารือโครงการจิตอาสา

          เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2563 รองศาสตาจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ให้การต้อนรับ พล.ต.ต.เมธี รักพันธุ์ ผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 ( ผบก.น.6 ) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ตำรวจ ณ ห้องทำงานอธิการบดี อาคารสำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อหารือการทำโครงการจิตอาสาร่วมกับสถาบันเทคโนโยลีปทุมวัน ด้านการบริการประชาชนเกี่ยวกับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถจักรยาน ทั้งนี้รักษาราชการแทนอธิการบดีได้ฝากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยในบริเวณโดยรอบและภายในสถาบันฯ อีกด้วย