Menu Close

โครงการการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อจัดหาทุนการศึกษา ประจำปี 2563

โครงการการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อจัดหาทุนการศึกษา ประจำปี 2563

          เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2563 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้ดำเนินโครงการการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อจัดหาทุนการศึกษา ประจำปี 2563 ณ สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์ จังหวัดปทุมธานี

          กิจกรรมดังกล่าวเป็นการแข่งขันกอล์ฟประจำปี ได้รับความอนุเคราะห์จากศิษย์เก่าสถาบันฯ ส่วนราชการ บริษัทห้างร้านเอกชน เข้าร่วมการแข่งขัน 29 ทีม เพื่อเชื่อมความสัมพันธไมตรีและเป็นการระดมทุนการศึกษาให้นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ซึ่งอาจารย์วีนัส ทัดเนียม เป็นกรรมการผู้ดำเนินโครงการ

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์