Menu Close

โครงการ การทำเจลล้างมืออนามัยเพื่อการป้องกันเชื้อโรค “ประชาคมปทุมวันร่วมใจ ผลิตเจลอนามัยต้านภัย COVID-19”

โครงการ การทำเจลล้างมืออนามัยเพื่อการป้องกันเชื้อโรค “ประชาคมปทุมวันร่วมใจ ผลิตเจลอนามัยต้านภัย COVID-19”

เมื่อวันพฤหัสที่ 19 มีนาคม 2563 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและสำนักวิจัยและบริการวิชาการ จัดโครงการการทำเจลล้มืออนามัยเพื่อการป้องกันเชื้อโรค “ประชาคมปทุมวันร่วมใจ ผลิตเจลอนามัยต้านภัย COVID-19” การจัดฝึกอบรมจัดทำเจลอนามัย เพื่อแจกจ่ายให้กับบุคลากรและให้บริการในจุดสำคัญในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และนำเจลล้างมือที่จัดทำแจกให้กับวินมอเตอร์ไซค์โลตัสพระราม 1 ,ซอยเกษมสันต์ 3 รวมถึง BTS  สนามกีฬา