Menu Close

สถาบันฯ ส่งมอบหน้ากากอนามัยและสบู่เหลวล้างมือให้กับแผนกห้องฉุกเฉิน รพ.ตำรวจ

สถาบันฯ ส่งมอบหน้ากากอนามัยและสบู่เหลวล้างมือให้กับแผนกห้องฉุกเฉิน รพ.ตำรวจ

เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 ณ บริเวณชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เป็นตัวแทนสถาบันฯ ส่งมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 200 ชิ้น และสบู่เหลวล้างมือ จำนวน 2 แกลลอน ให้กับตัวแทนบุคลากรทางการแพทย์ แผนกห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อใช้ในสาธารณะประโยชน์

 

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์