Menu Close

พิธีเปิด หน่วยซ่อมบำรุง ออกแบบและผลิตอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

พิธีเปิด หน่วยซ่อมบำรุง ออกแบบและผลิตอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

วันนี้ ( 29 เมษายน 2563) เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมพิธีเปิด “หน่วยซ่อมบำรุง ออกแบบและผลิตอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน” ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อาทร จันทรวิมล อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้ Video Conference เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยซ่อมบำรุงฯ พร้อมทั้งให้กำลังใจบุคลากรสถาบันฯให้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความช่วยเหลือ ซ่อมบำรุง ออกแบบ อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการให้บริการ

 

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์