Menu Close

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เข้ารับมอบเครื่อง Automatic Transmission BT50-Pro U6051909B จากบริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เข้ารับมอบเครื่อง Automatic Transmission BT50-Pro U6051909B จากบริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

วันนี้ (29 พฤษภาคม 2563) : สำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย ผศ.วิฑูรย์ อบรม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ , อ.พสุพัฒน์ สัมมากสิพงศ์ รองผู้อำนวยการ และ ผศ.ดร.สุวิทย์ ภูมิฤทธิกุล รองผู้อำนวยการ เข้ารับมอบเครื่อง Automatic Transmission BT50-Pro U6051909B จำนวน 2 เครื่อง จากบริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ถนนบางนา-ตราด สมุทรปราการ ในการบริจาคให้สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนและการวิจัย


ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์