Menu Close

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2563

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2563

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ดำเนินโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม “แห่เทียนพรรษา” เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจาปี พ.ศ.2563 ณ วัดชัยมงคล (วัดช่างแสง) ถนนพระรามที่ 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันร่วมกิจกรรม โดยแห่เทียนพรรษา เครื่องอรรถบริขาร ข้าวสารอาหารแห้ง เดินแห่รอบพระอุโบสถวัดชัยมงคล ก่อนจะนำถวายแด่พระสงฆ์ในกิจกรรมดังกล่าว

 

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์