Menu Close

สทป. ร่วมมือกับ บริษัท ฟอมม์มิวนิตี้ จำกัด เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยยานยนต์ไฟฟ้า

สทป. ร่วมมือกับ บริษัท ฟอมม์มิวนิตี้ จำกัด เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยยานยนต์ไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564  รศ.ดร.ประยูร สุรินทร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับผู้บริหารและพนักงานจากบริษัท ฟอมม์มิวนิตี้ จำกัด ในการทำพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และบริษัท ฟอมม์มิวนิตี้ จำกัด โดยมีรศ.ดร.ประยูร สุรินทร์ รักษาราชการแทนอธิการบดี และ นายธนานันต์ กาญจนคูหา ประธานกรรมการบริหารบริษัทฯ เป็นผู้ลงนามความร่วมมือดังกล่าว

 

ทั้งนี้เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และสถานีประจุแบตเตอรี่แบบสับเปลี่ยนได้สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (Swapping Battery Charging Station) ทำการวิจัยและพัฒนา ระบบสื่อสารระหว่างยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่กับผู้ใช้งานโดยใช้บล็อกเชนเทคโนโลยีอีกด้วย

 

ที่มา :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์