Menu Close

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จัดพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จัดพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เมื่อวันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสถาบันฯ ร่วมพิธีถวยพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

สถาบันฯ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 และปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์