Menu Close

สทป. ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์​ป้องกันไวรัสโควิด – 19​ ในโครงการ U2T

สทป. ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์​ป้องกันไวรัสโควิด - 19​ ในโครงการ U2T

เมื่อวันที่ 1 – 4 มิถุนายน 2564 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์พ​สุพัฒน์​ สัมมา​กสิ​พงศ์ และดร.ฑรรชนก​ ประภา​สวัสดิ์ จากน้ำนักวิจัยและบริการวิชาการ (สวบ. สทป.) เป็นผู้แทนสถาบัน​ฯ ลงพื้นที่ให้กำลังใจและส่งมอบอุปกรณ์​ป้องกันไวรัสจากการระบาดของโรคโควิด – 19​ อาทิ หน้ากากอนามัย น้ำยาแอลกอฮอล์ และเจลแอลกอฮอล์ เป็นต้น มอบให้กับชาวบ้าน ผ่านผู้บริหารส่วนตำบล 7 ตำบล ที่ร่วมโครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล​ สร้างรากแก้วให้ประเทศกิจกรรม​ ด้วยกิจกรรม U2T​ ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด ได้แก่
1.ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
2.ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
3.ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
4.ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
5.ต.บ้านไร่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
6.ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
7.ต.ศรีสุราษฎร์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์
ภาพและข้อมูล : อาจารย์พ​สุพัฒน์​ สัมมา​กสิ​พงศ์