Menu Close

ศิษย์เก่ามอบเงินสนับสนุนทีมหุ่นยนต์ของนักศึกษา

ศิษย์เก่ามอบเงินสนับสนุนทีมหุ่นยนต์ของนักศึกษา

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ สำนักงานอธิการบดี รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วยผศ.พิทักษ์ พนาวัน อาจารย์ที่ปรึกษาทีมหุ่นยนต์ และตัวแทนนักศึกษา ให้การต้อนรับและรับมอบทุนจาก รศ.ดร.ณัฏฐกรณ์ ปะพาน ศิษย์เก่า ช.ก. รุ่นที่ 65 และศิษย์เก่าช่างกลปทุมวันจัดสร้างเลส ครบรอบ 89 ปี จำนวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนทีมหุ่นยนต์ของนักศึกษาสถาบันฯ ในการแข่งขัน ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2564 (ABU 2021) นอกจากนี้ศิษย์เก่าช่างกลปทุมวันยังได้มอบเสื้อทีมสำหรับให้นักศึกษาสวมใส่ในวันแข่งขันอีกด้วย

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยครับ

ภาพ : ผศ.พิทักษ์ พนาวัน
ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์