Menu Close

ปริญญ์ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าประชาธิปัตย์และที่ปรึกษารองนายกฯ เข้าเยี่ยมสถาบันฯ

ปริญญ์ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าประชาธิปัตย์และที่ปรึกษารองนายกฯ เข้าเยี่ยมสถาบันฯ

เมื่อวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของสถาบันฯ ให้การต้อนรับ นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะทำงาน ที่ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมสถาบันฯ ณ ห้องประชุมประดู่บาน 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับทิศทางในการดำเนินงาน และแนวทางในการจัดการศึกษาของสถาบันฯ อันสามารถดำเนินการตามนโยบายของสถาบันฯ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งสถาบันฯ อาจมีส่วนร่วม ตลอดจนการเป็นศูนย์กลางตลาดนัดแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์ ดังเช่นในอดีต (ช่วงปี 2522 – 2538) ซึ่งเป็นแนวทางในการพลิกโฉมสถาบันฯ อีกด้วย

ข้อมูล : ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคล กลิ่นกระจาย รองอธิการบดี
ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์