Menu Close

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำหรือข้าราชการอื่นของสถาบัน

ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำหรือข้าราชการอื่นของสถาบัน

ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำหรือข้าราชการอื่นของสถาบันDownload

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน  ประเทศญี่ปุ่นประจำปี 2562

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน ประเทศญี่ปุ่นประจำปี 2562

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน กับมหาลัยที่ทำความร่วมมือทางวิชาการ ประเทศญี่ปุ่นประจำปี 2562 จำนวน 3 ทุน

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการเรียนที่ 2/2561

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อรับโอนเข้าเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อรับโอนเข้าเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาDownload

หลักสูตรติวภาษาอังกฤษ TOEIC สำหรับนักศึกษา (อบรมฟรี)

หลักสูตรติวภาษาอังกฤษ TOEIC สำหรับนักศึกษา (อบรมฟรี)

ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เชิญชวนนักศึกษาอบรมติวเข้มภาษาอังกฤษ TOEIC ภายใต้โครงการ “เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ TOEIC” สำหรับนักศึกษา ระหว่างวันที่ 19 พ.ย.อ่านต่อ