Menu Close

Tag: #รอบรั้วปทุมวัน #สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน #สทป #pathumwan #pit

องคมนตรีมอบสทป. วางแผนจัดการเรียนการสอน เป็นพี่เลี้ยง เพิ่มทักษะวิชาชีพในสถานพินิจเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ

องคมนตรีมอบสทป. วางแผนจัดการเรียนการสอน เป็นพี่เลี้ยง เพิ่มทักษะวิชาชีพในสถานพินิจเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ

 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2567  พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานการประชุม โดยเชิญอ่านต่อ

ศูนย์ภาษาฯ จัดอบรมเตรียมความพร้อมสอบ TOEIC

ศูนย์ภาษาฯ จัดอบรมเตรียมความพร้อมสอบ TOEIC

เมื่อวันที่ 6 มิถุยายน 2567 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย ฝ่ายส่งเสริมและบริการภาษา ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ดำเนินโครงการจัดอบรมเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEICอ่านต่อ

การแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ROBOCON CONTEST THAILAND CKAMPIONSHIP 2024

การแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ROBOCON CONTEST THAILAND CKAMPIONSHIP 2024

เมื่อวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2567 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ส่งทีมนักศึกษาเข้าแข่งขันรายการ ส.ส.ท.ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปีอ่านต่อ

สทป. ลงนามความร่วมมือ MOU กับโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณร

สทป.จัดกิจกรรมค่ายปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ 2567 ณ ม.1 พัน.1 รอ.

  เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดีอ่านต่อ