Menu Close

Tag: #pit

สทป. ประชุมหารือ USE FLO-LINE “การฝังตัวในภาคอุตสาหกรรม”

สทป. ประชุมหารือ USE FLO-LINE “การฝังตัวในภาคอุตสาหกรรม”

  เมื่อวันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติอ่านต่อ

สทป.จับมือภาคเอกชนเร่งพัฒนาบัณฑิตวิศวกรมือาชีพ … สู่ตลาดแรงงานโดยตรง

สทป.จับมือภาคเอกชนเร่งพัฒนาบัณฑิตวิศวกรมือาชีพ … สู่ตลาดแรงงานโดยตรง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีอ่านต่อ

พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและการฝึกอบรมเพื่อนักศึกษาจบใหม่และผู้ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม (UP-SKILL & RE-SKILL)

พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและการฝึกอบรมเพื่อนักศึกษาจบใหม่และผู้ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม (UP-SKILL & RE-SKILL)

เมื่อวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วยอ่านต่อ

สทป.รับผ้าพระกฐิน เพื่อนำถวายแด่พระสงฆ์วัดเตาปูน จังหวัดลำปาง

สทป.รับผ้าพระกฐิน เพื่อนำถวายแด่พระสงฆ์วัดเตาปูน จังหวัดลำปาง

เมื่อวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์อ่านต่อ