Menu Close

Tag: #รอบรั้วปทุมวัน

สทป. สนับสนุนผลิตภัณฑ์คนพิการ ส่งเสริมพื้นที่จำหน่ายสร้างรายได้เลี้ยงชีพ

สทป. สนับสนุนผลิตภัณฑ์คนพิการ ส่งเสริมพื้นที่จำหน่ายสร้างรายได้เลี้ยงชีพ

  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียรอ่านต่อ

สทป. ประชุมหารือ USE FLO-LINE “การฝังตัวในภาคอุตสาหกรรม”

สทป. ประชุมหารือ USE FLO-LINE “การฝังตัวในภาคอุตสาหกรรม”

  เมื่อวันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติอ่านต่อ