Menu Close

สทป. สนับสนุนผลิตภัณฑ์คนพิการ ส่งเสริมพื้นที่จำหน่ายสร้างรายได้เลี้ยงชีพ

สทป. สนับสนุนผลิตภัณฑ์คนพิการ ส่งเสริมพื้นที่จำหน่ายสร้างรายได้เลี้ยงชีพ

 

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันฯ ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์คนพิการ ซึ่งผลิตภัณฑ์เป็นงานฝีมือของ “น้องแก้ว” ผู้พิการที่มีฝีมือและความชำนาญในงานประดิษฐ์ดอกไม้จากไหมพรม ดอกไม้ประดิษฐ์สามารถนำไปประดับห้องทำงานให้สวยงาม หรือมอบเป็นของขวัญในเทศกาลต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

ในการนี้สถาบันฯ มีนโยบายสนับสนุนพื้นที่สำหรับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของน้องแก้ว ณ ห้อง PIT BOOK CENTER ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาชมและอุดหนุนผลิตภัณฑ์งานฝีมือของน้องแก้วได้ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลาทำการ

ภาพและข้อมูล : รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์

ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี