Menu Close

Tag: #PITforSDGs

วท. สทป. จัดโครงการพัฒนาทักษะการสอนและการผลิตสื่อวิชาภาษาไทย

วท. สทป. จัดโครงการพัฒนาทักษะการสอนและการผลิตสื่อวิชาภาษาไทย

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอ่านต่อ

สทป. สนับสนุนผลิตภัณฑ์คนพิการ ส่งเสริมพื้นที่จำหน่ายสร้างรายได้เลี้ยงชีพ

สทป. สนับสนุนผลิตภัณฑ์คนพิการ ส่งเสริมพื้นที่จำหน่ายสร้างรายได้เลี้ยงชีพ

  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียรอ่านต่อ

สทป. บริการวิชาการสัญจร โรงเรียนวัดปริยัติธรรม วัดธรรมมงคล

สทป. บริการวิชาการสัญจร โรงเรียนวัดปริยัติธรรม วัดธรรมมงคล

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2566 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมบริการวิชาการสัญจร ณ โรงเรียนวัดปริยัติธรรมอ่านต่อ

การเสวนา"ฉากทัศน์การพัฒนาสถาบันฯ ร่วมคิด ร่วมสร้างอย่างมืออาชีพ"

การเสวนา”ฉากทัศน์การพัฒนาสถาบันฯ ร่วมคิด ร่วมสร้างอย่างมืออาชีพ”

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าช่างกลปทุมวัน โดยคณะทำงานอนุสรณ์ 90 ปี ช่างกลปทุมวันอ่านต่อ