Menu Close

Category: หลักสูตรอบรม

เชิญชวนเข้าร่วมการอบรม โครงการไอซีทีในยุค Thailand 4.0 สำหรับนักศึกษา (อบรมฟรี)

เชิญชวนเข้าร่วมการอบรม โครงการไอซีทีในยุค Thailand 4.0 สำหรับนักศึกษา (อบรมฟรี)

สแกน QR Code สมัครออนไลน์หรือดาว์โหลดใบสมัครเข้าร่วมการอบรมโครงการไอซีทีในยุค Thailand 4.0Download

โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสำหรับวิศวกร 4.0 สำหรับนักศึกษา (อบรมฟรี)

โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสำหรับวิศวกร 4.0 สำหรับนักศึกษา (อบรมฟรี)

สแกน QR Code สมัครออนไลน์หรือใบสมัครโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสำหรับวิศวกรDownload

โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ TOEFL ITP หลักสูตร 30 ชั่วโมง  

โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ TOEFL ITP หลักสูตร 30 ชั่วโมง  

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2562 ทางศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ได้รับเกียรติจากท่านรองอธิการบดี สืบพงษ์ ม่วงชู กล่าวเปิดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ TOEFL ITPอ่านต่อ