Menu Close

นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ มอบทุนสนับสนุนทีมรถประหยัดพลังงานของนักศึกษา

นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ มอบทุนสนับสนุนทีมรถประหยัดพลังงานของนักศึกษา

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีนัส ทัดเนียม อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ นายกรุณ ศรกาญจน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (ช่างกลปทุมวัน) ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี ในการมอบเงิน จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนทีมนักศึกษา (ทีม GOLDGEAR) สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ในการแข่งขัน Honda Eco Mileage Challenge หรือฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงปีที่ 24 “ท้าทายพลังความคิด ประดิษฐ์นวัตกรรมรักษ์โลก” ระหว่างวันที่ 2 – 3 มีนาคม พ.ศ.2565 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์
พร้อมกันนี้ นายกรุณ ศรกาญจน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี ที่ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 อีกด้วย


ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์