Menu Close

สทป.ต้อนรับผู้บริหาร กฟน.เพื่อร่วมพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม ในอนาคต

สทป.ต้อนรับผู้บริหาร กฟน.เพื่อร่วมพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม ในอนาคต

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วย ผศ.ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ คุณพงศ์ศักดิ์ ธรรมบวร รองผู้ว่าการฝ่ายบริหารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในการหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการร่วมมือด้านการวิจัย วิชาการ และการพัฒนาบุคลากรร่วมกันระหว่างสถาบันฯ กับ กฟน. ณ ห้องประดู่บาน 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ที่มา: ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี