Menu Close

สีเบเยอร์สนับสนุนโครงการดีๆ เพื่อการศึกษาและสังคม

สีเบเยอร์สนับสนุนโครงการดีๆ เพื่อการศึกษาและสังคม

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูรย์ อบรม รองอธิการบดี และคณาจารย์สถาบันฯ รับมอบผลิตภัณฑ์สีเบเยอร์ จากบริษัท เบเยอร์ จำกัด ณ บริเวณหน้าสำนักงานอธิการบดี ตึกอำนวยการ

ในกิจกรรมทาสีพัฒนาสนามกีฬาและปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ออกกำลังกาย ให้เด็กๆ และเยาวชนในพื้นที่ มีสถานที่ออกกำลังกาย สร้างและส่งเสริม พลานามัยที่ดี โดยคณาจารย์และนักศึกษาชมรมอาสาพัฒนาฯ และชมรมฟุตซอลบุคลากรฯ เป็นจิตอาสาในการทำกิจกรรมครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤษภาคมนี้ ณ ศูนย์การเรียนกาญจนบุรี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร