Menu Close

คณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมงานวันสถาปนาครบรอบ 29 ปีโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล

คณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมงานวันสถาปนาครบรอบ 29 ปีโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์อิทธิศักดิ์ ศรีดำ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์จากสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์และระบบสารสนเทศ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการนวัตกรรม เข้าร่วมออกบูธแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน และรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษา ต่อ ณ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เนื่องในวัน สถาปนาครบรอบ 29 ปี โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล และในครั้งนี้ อาจารย์อิทธิศักดิ์ ศรีดำ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้ารับใบประกาศนียบัตรหน่วยงานสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล จากพระครูวินัยธรบุญส่ง สิริธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เถาบุญนนทวิหาร

ภาพ : ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน/โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล
ข้อมูล : ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน