Menu Close

วิศวฯจัดกิจกรรมตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ ประจำเดือนมีนาคม67

วิศวฯจัดกิจกรรมตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ ประจำเดือนมีนาคม67

 

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ร่วมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 3 รูป โดยมี อาจารย์จิตรภรณ์ นางทิน รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร, รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมทำบุญตักบาตรดำเนินการจัดเป็นประจำทุกเดือนตลอดทั้งปี 2567 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำบุญ สวดมนต์ ร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องในทุกเดือน รวมถึงบุคลากรและศิษย์เก่าได้เข้าร่วมทำบุญ สวดมนต์เจริญสติและรักษาสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ณ ลานปฏิบัติธรรมรมณีย์นภาลัย สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ข้อมูล : รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน