Menu Close

อุเทน-ปทุมวัน ประชุมแนวทางการยุติความรุนแรง

อุเทน-ปทุมวัน ประชุมแนวทางการยุติความรุนแรง

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วย ผศ.วีนัส ทัดเนียม รองอธิการบดี นายอิทธิศักดิ์ ศรีดำ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายอดิศักดิ์ ยางธิสาร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นางพร้อมพิศ ขันทะชา รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจการและสวัสดิการนักศึกษา นางสาวจิราพร ต่ำว่าองค์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวินัยนักศึกษา พร้อมด้วยนายกสมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นายกองค์การนักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย นายกสมาคมศิษย์เก่าอุเทนถวาย ศิษย์เก่า นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมโยธา อุเทนถวาย เข้าร่วมประชุมกับ พ.ต.อ.นิติวัฒน์ แสนสิ่ง. รอง ผบก.น.6 พ.ต.อ.นริศ ปรารถนาพร. รอง ผบก.น.6 พ.ต.อ.อาคม ชุมพรัตน์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน เพื่อร่วมเตรียมความพร้อม กรณีอุเทนถวายเดินขบวน (27 กุมภาพันธ์ 2567) อีกทั้ง การประชุมนี้เพื่อร่วมพิจารณาแนวทางการยุติความรุนแรงระหว่าง 2 สถาบัน โดยกำหนดวาง Roadmap ดำเนินการร่วมกัน ดังนี้
1. มีการกำหนด Save Zone ด้านหน้าสถาบันและหน้าบ้านของนักศึกษา
2. ตั้งกลุ่มไลน์ เพื่อร่วมหารือกันระหว่าง นายกสมาคม ตัวแทนนักศึกษา คณาจารย์ ทั้ง 2 สถาบัน
3. ทำกิจกรรมร่วมกัน รูปแบบ 2+1 (สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน + มทร.ตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย + สถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน)
4. สมาคมศิษย์เก่าและนักศึกษาทั้ง 2 สถาบัน รับประทานอาหารกระชับความสัมพันธ์ร่วมกัน

ข้อมูล : นายอดิศักดิ์ ยางธิสาร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี