Menu Close

การมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้จัดงาน PATUMWAN MUSIC FESTIVAL

การมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้จัดงาน PATUMWAN MUSIC FESTIVAL


เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 คณะกรรมการจัดงาน PATUMWAN MUSIC FESTIVAL ครั้งที่ 1 “ปทุมวัน สานฝัน พี่สู่น้อง” เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะกรรมการดำเนินโครงการจัดหาทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ศูนย์การเรียนกาญจนบุรี PATUMWAN MUSIC FESTIVAL ครั้งที่ 1 “ปทุมวัน สานฝัน พี่สู่น้อง” เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์การเรียนกาญจนบุรี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  ในการทุ่มเทให้กิจกรรมดำเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย

โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีจรูญ ชูลาภ นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเป็นผู้มอบใบประกาศเกียรติคุณ ณ ห้องประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ข้อมูล/ภาพ : คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โครงการจัดหาทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

 

 

ดูข่าวกิจกรรม คลิก